Elevi

Situată în zona centrală a municipiului Tîrgu Mureș cu un corp profesoral cu o solidă formație stiințifică și educativă, școala răspunde în cel mai înalt grad la cerințele comunității locale de instruire a copiilor de 6-15 ani, de pregătire a lor pentru liceele performante din oraș.

Numai în anul școlar recent am asigurat admiterea la prima opțiune pentru clasa a IX –a la următoarele licee:
Colegiul Național AL. Papiu Ilarian – 20 elevi
Colegiul Național Unirea – 13 elevi
Liceul Bolyai Farkas 16 elevi
Liceul Economic – 12 elevi
Liceul Pedagogic 5 elevi
Liceul Electromureș – 7 elevi
Liceul Gh. Marinescu – 2 elevi
Liceul de Artă 4 elevi
Liceul Reformat – 7 elevi
Liceele industriale – 16 elevi

Media generală a școlii este 8,33 iar 49,02 % din cei aproape 700 de elevi ai școlii au numai medii de 9 și 10. Promovabilitatea este aproape an de an de 100%.
Ca urmare, individualizarea ofertei educaționale a unității școlare în funcție de nevoile reale ale comunității pe de o parte și condițiile concrete (financiare,spații) în care funcționează școala sunt preocupările fundamentale ale conducerii școlii în perfect acord cu colectivul didactic.